Niên vụ
2014

2.946.000 

Niên vụ

Vùng nho

Phân hạng

Quốc gia

Loại rượu vang

Điểm Parker

Call Now Button preloader